Croeso i'n gwefannau!

System adennill nwy EO

Fel y gwyddom mae nwy ethylene ocsid yn un math o nwyon fflamadwy, ffrwydrol a gwenwynig, a hefyd yn llygru'r amgylchedd, ond oherwydd ei fod yn gallu lladd micro-organebau a phob math o facteria yn llwyr, ac ni fydd yn newid perfformiad y cynnyrch, fe'i defnyddir yn eang ar y cynnyrch meddygol.Bob tro ar ôl sterileiddio, mae yna bob amser rhywfaint o nwy EO gweddilliol ar ôl, er mwyn delio â'r nwy EO gweddilliol hyn, mae'n rhaid i'r naill neu'r llall fuddsoddi llawer iawn ar ddyfais trin nwy gwastraff EO, sef chwistrellu dŵr i wneud y nwy EO gweddilliol hydoddi mewn dŵr , ac adweithio gyda'r asid i newid yr ethylene ocsid i glycol, sy'n ddiniwed ac yn rhydd o lygredd.Ond mae'n rhaid i ffatrïoedd dalu am adran arbennig i ailgylchu'r glycol.Felly yn 2016 mae ein cwmni eisoes wedi datblygu'r system hylosgi, a all losgi'r glycol ac ailddefnyddio'r gwres yn ôl ar gyfer gwresogi'r dŵr yn y siaced ddŵr.Helpodd y defnyddiwr i arbed ynni a hefyd helpu'r defnyddiwr i arbed y gost i ddelio â'r glycol.

Gan nad yw llawer o nwy ethylene ocsid wedi'i ddefnyddio eto bob tro.A allwn ni ailddefnyddio'r nwy EO?Os felly sut i'w ailddefnyddio, a faint ar ôl bob tro? Ddwy flynedd yn ôl yn 2019 dechreuodd ein cwmni fuddsoddi mewn system adennill Nwy EO.Fe wnaethom ddatblygu dau fath o'r system adennill.Mae un yn ddau sterileiddiwr, mae un yn defnyddio dau sterileiddiwr.Ar ôl i un sterileiddwyr sterileiddio, bydd y nwy EO chwith yn llenwi'r ail sterileiddiwr.Wrth gwrs, mae'n rhaid llenwi mwy o nwy ethylene ocsid yn yr ail sterileiddiwr i gyrraedd y safon sterileiddio.Ond mae angen mesur ac archwilio'n ofalus faint sydd angen ei ail-lenwi.Dim ond un set o sterileiddiwr sydd ei angen ar yr ail fath, bydd y nwy EO a ailddefnyddir yn cael ei gasglu i danc, a bydd yn cael ei lenwi yn y siambr sterileiddiwr ar gyfer y cylch sterileiddio nesaf.Mae'r ddwy ffordd wedi'u dylunio, eu cynhyrchu ac ar ôl prawf mwy na blwyddyn, gallai adennill tua 50% o nwy ethylene ocsid gweddilliol.Gan ei fod yn gynnyrch newydd sbon, hyd yn oed mae'n gweithio'n dda iawn, rydym yn dal i wneud mwy o brawf.


Amser postio: Mehefin-28-2021